Fast Video Œrsregnskab 2010 – fra kassekladde - bel¿bene er incl. moms

 

Beholdning 1/1 - 2010

 

 

 

 

 

Konto 5202151006-8

25.498,02

 

 

 

 

Konto 5203100428-4

45,25

 

 

 

 

kontantkasse

1.200,00

 

 

 

 

  Moms tilgode 4. kvt 09

530,00

 

+27.273,27  

 

 

 

 

 

 

 

INDT®GTER

 

 

 

 

 

Kontingenter

 

 

 

 

01

Produktionsgruppe

9.750,00

 

 

 

02

Netv¾rksgruppe

16.500,00

 

+26.250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

St¿tte

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre indt¾gter

 

 

 

 

05

UdlŒn af udstyr

750,00

 

 

 

06

Anden indt¾gt (salg)

4.257,00

 

  +5.007,00

 

 

 

 

 

 

UdlŒn af lokaler

 

 

 

 

07

FluxPrint leje

5.500,00

 

 

 

07

Pixel, medlemmerne

3.150,00

 

 

 

08

FluxPrint, varme

500,00

 

 

 

09

udlŒn af lejemŒl th

16.270,00

 

25.420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

UDGIFTER

 

 

 

 

11

Husleje

 

59.545,02

 

 

12 Andre udg. vedr. lejemŒl   24.229,98    

16

Varme incl. afregning

 

2.140,79

 

 

17

Depositum, forh¿jelser

 

1.768,66

-87.684,45

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

 

 

 

 

14

Net og web

 

1.344,36

 

 

15

El og vand

 

5.262,99

-6.607,35

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

 

 

 

 

21

Forplejning

 

1.518,50

 

 

22

Kontor og porto

 

100,00

 

 

23

Honorarer

 

8.000,00

 

 

28

Transport & rejser

 

2.391,50

 

 

33

Reparation

 

6.348,75

18.358,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre poster

 

 

 

 

50

Gebyrer

 

519,00

 

 

51

rente

25,68

 

 

 

55

Moms afregninger 1-2-3 kvt. 2010

6.594,00

 

 

 

62

kontantkasse

1.107,64 

+37.208,32

 

 

 

 

 

 

 

60 Indskud i lejemŒl retur 60.453,68   +60.453,68  
61 Kauris film   16.000,00    
61 PIXEL   16.000,00    
61 Multimedial # 11   6.961,72 -40.961,72  
           

 

Saldo 18/11-2010

 

 

0 ,00

 

 

 

Noter til regnskabet:

Regnskabet er lavet ud fra en kassekladde og er stemt af efter kontoudtog fra Amagerbanken

 

Momsen er indeholdt I de forskellige poster, da de ogsŒ er bogf¿rt sŒdan.

 

Med venlig hilsen

Jeanette Land Schou