Fast Video Œrsregnskab 2009 – fra kassekladde

 

Beholdning 1/1 - 2009

 

 

 

 

 

Konto 5202151006-8

16.987,32

 

 

 

 

Konto 5203100428-4

16.612,25

 

 

 

 

kontantkasse

914,00

 

 

34.513,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFT

 

 

 

 

 

rets start, driftkonto

16.987,32

 

 

16.987,32

 

INDT®GTER

 

 

 

 

 

Kontingenter

 

 

 

 

01

Produktionsgruppe

21.750,00

 

 

 

02

Netv¾rksgruppe

34.750,00

 

 

 

04

St¿tte fra medlemmer

1.250,00

 

+57.750,00

 

 

St¿tte

 

 

 

 

03

Kunststyrelsen, til ALT_CPH 2009

20.000,00

 

 

 

61

Overf¿rt fra 2008 til PIXEL

29.033,47

 

+49.033,47

 

 

Andre indt¾gter

 

 

 

 

05

UdlŒn af udstyr

10.300,00

 

 

 

06

Anden indt¾gt (salg)

575,00

 

 

 

100

Salg, kontantkasse

265,40

 

+11.140,40

 

 

UdlŒn af lokaler

 

 

 

 

07

FluxPrint leje

66.000,00

 

 

 

07

Pixel, udvalget

14.832,98

 

 

 

07

Pixel, medlemmerne

9.000,00

 

 

 

08

FluxPrint, varme

6.000,00

 

+95.832,98

 

55

Moms tilgode 4. Kvt 08

11.270,00

 

+11.270,00

225.026,85

 

 

 

 

 

 

 

UDGIFTER

 

 

 

 

11

Husleje

 

116.458,76

 

 

16

Varme incl. afregning

 

5.903,03

 

 

17

Depositum, forh¿jelser

 

1.944,28

-124.306,07

 

 

Omkostninger

 

 

 

 

12

indretning

 

524,32

 

 

13

Forsikring

 

5.494,00

 

 

14

Net og web

 

3.050,25

 

 

15

El og vand

 

2.287,58

-11.356,15

-135.662,22

 

Aktiviteter

 

 

 

 

20

PR og annoncer

 

2.394,75

 

 

21

Arrangementer

 

17.718,00

 

 

22

Kontor og porto

 

2.270,75

 

 

23

Honorarer

 

7.000,00

 

 

25

Div. produktioner

 

12.703,00

 

 

28

Transport & rejser

 

4.846,31

-46.932,81

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udstyr

 

 

 

 

30

Indk¿b

 

26.397,50

 

 

33

Reparation

 

4.603,75

 

 

35

Teknisk installation

 

6.089,74

-37.090,99

 

 

Andre poster

 

 

 

 

50

Gebyrer

 

635,00

 

 

51

rente

86,81

 

 

 

55

Moms afregninger 1-2-3 kvt. 2009

9.097,00

 

 

 

62

Div. (skatte b¿de)

 

5.378,67

+3.170,14

-80.853,66

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 31/12-09

 

 

 

25.498,02

 

 

Noter til regnskabet:

Regnskabet er lavet ud fra en kassekladde og er stemt af efter kontoudtog fra Amagerbanken

 

Momsen er indeholdt I de forskellige poster, da de ogsŒ er bogf¿rt sŒdan. Vi fŒr

kr. 1.677,65 tilbage for 4. Kvartal 2009.

 

Bel¿b der stŒr pŒ Konto 5203100428-4. NŒr Bjarne W. S¿rensen fraflytter lejemŒlet, skal han have sit depositum pŒ kr. 16.500,- tilbage

 

Ved dette regnskabs afslutning ved jeg ikke hvor meget vi har stŒende I depositum hos udlejer. Men bel¿bet er I Œr ¿get med 1.944,28. Jeg vil kontakte udlejer, sŒ vi ved besked til generalforsamlingen.

Udlejer h¾ver vores husleje 2 gange om Œret. I december betalte vi kr 324,- mere om mŒneden end i januar samme Œr.

 

Med venlig hilsen

Jeanette Land Schou