Den Gule Villa

index List  
- 22 Dage i Videokunstens Navn
Den Gule Villa: 05.06. 2008 – 27.06.2008
Dirch Passers Alle 2 - Frederiksberg

Fernisering den 4. juni kl. 15-18. (Åbent dagligt fra 11-16. Gratis adgang).

Artist talks ved udstillingens kunstnere torsdagene

den 12. juni ved Jeannette Land Schou, Peter Land og Lise Strömbeck
den 19. juni ved Marie Rømer Westh og Søren Martinsen
den 26. juni ved Eva Koch og Annette Finnsdottir
alle aftener fra kl. 19 – 21.

Udstillingen: Videokunst Nu! – 22 dage i videokunstens navn, er en videokunst-udstilling arrangeret af Foreningen for videokunstnere Fast Video i samarbejde med Frederiksberg Kommunes nye kulturhus Den Gule Villa. Udstillingen er arrangeret af og med Fast Video-kunstnere, der repræsenterer et bredt udsnit af, hvad samtidig dansk videokunst kan og er netop nu.
De udstillende kunstnere er: Jeanette Land Schou, Peter Land, Søren Martinsen, Annette Finnsdottir, Marika Seidler, Cecilia Westerberg, Vladimir Tomic, Eva Koch, Lisa Strömbeck, Karen Thastum, Jacob Tækker og Marie Rømer Westh

Fast Video er stolt af at kunne præsentere en række af landets meget anerkendte og nytænkende videokunstere. De deltagende kunstnere arbejder bredt inden for det overordnede begreb; videokunst. Netop kunstnernes diversitet og den store tematiske spændvidde, som værkerne udgør, i kombination med deres aktualitet har været udgangspunktet for at arrangerer udstillingen Videokunst Nu! – 22 dage i videokunstens navn.

Videokunsten er dynamisk og foranderlig og derfor svær at sætte ind under nogle overordnede rammer, vi har alligevel taget springet og delt udstillingen op i fire overordnede tematikker, som vi mener udgør nogle af hovedstrømmene indenfor dansk videokunst nu!.

De fire tematikker er: performance, dokumentar, fiktion og interaktivt/installatorisk videokunst. Tematikkerne udgør fire forskellige indfaldsvinkler til nutidig videokunst og er samtidig tænkt som et redskab til publikum, som værkerne kan forstås i forhold til.

Kort om de fire tematikker:
Performance: Denne kategori har som omdrejningspunkt selve den performative/iscenesatte handling og den fysiske  krop som hovedtematik og betydningsspor, og som oftest er det netop den fysiske handling i performancevideoen, der er bærende for forståelsen af værket. Det er derfor ikke det tekniske og det mediespecifikke, der skal bruges kræfter på, når konteksten hedder performancevideo.

Dokumentar
: Her arbejder man med det dokumentariske materiale som bærende visuelt udtryk. Man bruger de samme visuelle koder og den samme formelle teknik, som dokumentarfilmen og nyhederne på tv gør brug af. Den dokumentariske videokunst arbejder stilistisk med det dokumentariske udtryk, men twister på samme tid de dokumentariske konventioner således at selve den dokumentariske idé bliver sat på spidsen og bliver gjort til genstand for debat. På den måde sættes der spørgsmålstegn ved vores virkelighedsopfattelse og ved den kollektive bevidsthed som mediernes billeder af verden udgør.

Fiktion: Den videokunst der arbejder med fiktion som hovedtematik, opererer med virtuelle universer, hvor alt kan ske. Videokunst, der arbejder med fiktion skaber ofte paralleluniverser til den ”normale” virkelighed, men kommenterer samtidig på virkeligheden, ved at forvrænge, mystificere, stilisere og fremstille arketypiske handlingsmønstre og karaktertræk som alle vil kunne genkende fra deres egne liv.

Installation og interaktivitet: Her opbygges ligesom i den fiktionelle videokunst et virtuelt univers. Men til forskel fra fiktionsvideoen, integreres beskueren ofte fysisk i værket, beskueren er den aktive part, som får værket til at eksistere og udvikles og kroppen bliver en aktiv del af værket. Videoinstallationen bruger det omgivende rum som en vigtig del af værket. Performativitet, kroppen og det fysiske rum som relation er hovedtemaer. Det skal understreges, at tematikkerne er brugt i forhold til overskriften NU! De skal derfor opfattes som guidelines og som en generel indføring til dansk videokunst, frem for faste genredefinitioner.

Vi glæder os til at se jer!Udstillingen er kurateret af Marie Rømer Westh og Susanne Hau

For mere information kontakt: Marie Rømer Westh: 22 14 08 37 og Susanne Hau 22 43 53 05